Retningslinjer for vore kirker under genåbningen

Vi er rigtig glade for at kunne invitere til gudstjeneste igen i vore 4 kirker.

Hos os gælder foreløbigt følgende:

Sprint dine hænder af inden du går ind.

Sæt dig ved en salmebog. (Der skal være 2 meters afstand)

I Ravnstrup kirke anviser personalet dig en plads.

Lad salmebogen ligge samme sted efter endt gudstjeneste.

Ingen nadver ved gudstjenester

Der må max være 12 + personale i Dollerup kirke

Der må max være 27 + personale i Hald Ege kirke

Der må max være 12 + personale i Ravnstrup kirke

Der må max være 18 + personale i Finderup kirke

Dørene lukkes, når max antal gæster i kirken er nået.

Ingen kirkekaffe efter gudstjenesten.

Kirkerne blir aflåst efter gudstjenester.

Toiletterne er lukkede undtagen ved gudstjenester.

Alle mad arrangementer er aflyst indtil videre.

Sangglæde er aflyst indtil videre.