Fællesmøder

Referart fra seneste fællesmøde 9. september 2020

Tilstede er: Jørgen Husted, Hanne Rytter, Knud Erik, Sigfred, Arne, Kirsten V., Solveig, Hans, Lone, Kjeld, Elisabeth, Anny, Elin, Lars, Gunhild, Lisbeth, Per, Kirsten O.

 1. Hanne vælges til ordstyrer, og Kirsten til referent.
 2. Referat fra sidst gennemgås og underskrives.
 3. Nyt fra præsterne: Hanne har konfirmeret 44 unge mennesker, nåede lige at afholde konfirmandweekend, inden det hele lukkede pga. Corona.

Jørgen var glad for den positivitet, der blev udvist fra forældre i den anderledes situation. Er startet op med det næste hold.

 1. Nyt fra Ravnstrup: fået nyt lapidarium, fældet træer, lavet flere urnegravsteder. Installeret cirkulation i kirken, Havde sangaftner i efteråret. Graver været sygemeldt i en periode, startede igen i januar. Reglerne omkring afstandskrav er mange og indviklede. Hanne mener det er vigtigt at passe på personalet.
 2. Nyt fra Finderup: Corona berører os alle, og toiletterne ved kirken benyttes af andre end de besøgende. Bevilget 58.000kr. til ny oplagringsplads til materialer ved kirkegården. Internet etableret i graverhuset. Kirken er kalket indvendig.
 3. Nyt fra Dollerup-Hald Ege: bevilget 360.000kr. til renovering af kapellet i Dollerup. Afholder jubilæum for Finn og Karen d.27. september og messehagel d. 25. oktober. Karsten Holm med band giver koncert i Hald Ege kirke d.10. december.
 4. Nyt fra præstegårdsudvalget: Fjernet beton fra diget med beplantning. Arbejder med jordvarme i præsteboligen, pris 186.250kr. incl. el-arbejde på 20.000kr. Skønnet årligt forbrug 15-16.000kr. I 2019 blev der brugt 53.000kr. på olie.

Lidt usikkerhed om hvor højt temperaturen kommer i det varme vand, Per ønsker garanti for at kravene er overholdt. Om 2 år er lånet på sognehuset betalt ud.

 1. Bladudvalg: Enighed om at fremover betales kirkebladet af præstegårdskassen.
 2. Aktivitetsudvalg: Sogneudflugten blev aflyst i år. Højskoleeftermiddag d.1. oktober afholdes. Ang. Cohen i kirken er der solgt 82 billetter, men venter og ser hvad Corona-status er, måske udskyde til foråret.

I stedet for julekoncert, så lave noget i hver kirke med Majbrit og Nanna.

 1. Evaluering af Konfirmationer: God oplevelse med teltet på parkeringspladsen.
 2. oplæg til snak om fremtiden, Pastoratsråd i stedet for 3 menighedsråd: hvis der ikke kan stilles råd, overtager biskoppen beslutningen om fremtiden. Kontaktpersoner skal helst være flere, så de kan sparre med hinanden.

Ønske om at provstiet overtager regnskabet, men provstiet må ikke både bevilge/udlevere penge og også lave regnskab/ kræve penge ind. Fælles regnskab vil også give en besparelse.

Gerne mere fælles personale.

Det handler om viljen til at samarbejde.

 1. Organisten ønsker flere timer: Pesonalekonsulenten vil gerne hjælpe med optælling, Finderup har ikke råd til det. Rådene beslutter om der skal øges i timetal.

Sangglæde har fået en opgradering, og deltagerne synes Nanna er rigtig god. Måske droppe noget andet til fordel for sangglæde, f.eks. koncert til en langfredagsgudstjeneste. Hvordan gives hendes tid bedst ud.

13.Nadver: Har ikke afholdt nadver under Coronaen, ønske om at starte op

igen, er startet i flere andre kirker, og bliver også her i pastoratet.

 1. Kalendersystem: personalet har møde med Kaboo om at få det op at køre igen/ genopfrisket. Alle der mangler undervisning kan komme d. 30. september kl.12.

Hjemmeside fra Kaboo er et ønske fra Birgit, ved ikke hvad prisen er, Birgit undersøger det.

 

 1. Evt. Julegudstjenester, hvad gør vi? Transmittere, må vente til vi kender restriktionerne.

Det nye råd hjælpes i gang/ det gamle overleverer, vejleder og hjælper de nye i gang.

Gunhild har forgæves forsøgt at finde ud af hvor gamle protokoller fra kirkeværgen skal afleveres.

 

Kirsten Odgaard