Regler for benyttelse af sognehuset i Hald Ege

Sognehuset i Hald Ege kan anvendes til arrangementer arrangeret af menighedsråd, ansatte og præster.

Det bruges blandet andet til:

– Undervisning af konfirmander/minikonfirmander

– Efter konfirmandklub

– Forældremøder m.v.

– Undervisning af skoleelever i forbindelse med kirkelige arrangementer.

– Menighedsrådsmøder

– Møder

– Studiekredse

– Julefrokost for sognebørn

– Sorggrupper

– Bibellæsningsgrupper

– kristnemeditationsgrupper

– Højskoletimer

– Babysalmesang

– Sangkor

– Strikkedamer

– m.v.

 

– Præstekontor

 

I forbindelse med et arrangement i kirken må sognehuset bruges ex.:

Mindesammenkomst efter begravelse/bisættelse. Pris 750.00 kr.

Reception i forbindelse med dåb/bryllup. Pris 750.00 kr.

Personale og menighedsrådsmedlemmer i Dollerup-Finderup-Ravnstrup Pastorat kan leje lokaler til sammenkomster. Arrangementer skal stoppe senest kl. 23.59.

 

Den der bruger sognehuset sørger selv for kaffe, mad, kage eller andet og uddelegerer opgaver der kan være i forbindelse med et arrangement da der ikke er ansat fast personale til varetagelse af servicering.

 

Sognehuset i Hald Ege kan ikke benyttes til:

Politiske møder.

Arrangementer der er i modstrid med det, den danske folkekirke står for.

Kommercielle formål.

 

Rygning er ikke tilladt i sognehuset.

 

Det er en selvfølge, at sognehuset afleveres pænt og rengjort.

Hvis der er noget der går i stykker i sognehuset informeres graveren, præsten eller formanden.

Ved brug af sognehus står formand, graver eller præst for nøgle til sognehuset. Der udfærdiges en lånekontrakt. Hvert år den 1. september tages reglementet op til revision og fornyet godkendelse.

 

September 2015.

Dollerup Menighedsråd