Vielse

Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Præst Hanne Rytter på Tlf: 2933 6298 eller  hcle@km.dk   

Inden samtalen med præsten kan man forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget. Der synges normalt fire salmer og det aftales om kirken skal pyntes og af hvem.

Endvidere skal man fra 4 måneder før vielsen bestille en prøvelsesattest på borger.dk  Prøvelsesattesten samt navne og adresser på to vidner skal mailes sikkert til kordegn Birgit Sofia Kjær via Send Sikkert  eller sendes til  Kordegnekontoret Hald Ege Kirkevej 3 8800 Viborg.

Ønskes der navneændring i forbindelse med vielsen, ansøges der om dette på borger.dk Det er gratis at tage hinandens mellem- og efternavne.