Vielse

Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Fra 4 måneder før vielsen bestiller man en prøvelsesattest på borger.dk  Prøvelsesattesten samt navn og adresse på to vidner sendes ca. 1 måned før til præstekontoret på adressen Finderup Præstegård Hellerupvej 4 8800 Viborg. Tid til samtale om vielsens forløb aftales med præsten. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget. Der synges normalt fire salmer og det aftales om kirken skal pyntes og af hvem. Ønskes der navneændring i forbindelse med vielsen, ansøges der om dette på borger.dk Det er gratis at tage hinandens mellem- og efternavne.