Fødsel og dåb

Fødselsanmeldelse

Fødslen indberettes af jordemoderen, som også udtager et CPR-nr. til barnet.

Hvis forældrene ikke er gift, skal faderskabet anerkendes ved, at der laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Denne kan anmeldes via borger.dk inden 28 dage efter fødslen. På borger.dk findes en udførlig vejledning.

Man kan  få faderskabet anerkendt ved Familieretshuset inden fødslen. Umiddelbart efter fødslen afleveres den godkendte blanket til kordegnekontoret Hald Ege Kirkevej 3 8800 Viborg.

Dåb

Hvis barnet skal døbes, ringer man til præsten og aftaler kirke og dato for dåben. Herefter kontaktes kordegn Birgit Sofia på bsk@km.dk med oplysninger om barnets navn og faddere (mindst 2 og højst 5) – en gudmoder er også fadder. Faddere skal være døbt ved en kristen dåb og have nået konfirmationsalderen.

Dåbssamtale finder sted enten i præstegården eller ved at præsten kommer i hjemmet.

Hanne rytter 2933 6298  mail:  hcle@km.dk

Jørgen Husted 5186 5890 mail  jlhu@km.dk

Vi modtager gerne billeder fra dåben til at sætte på vores hjemmeside. De kan mailes til Birgit Sofia Kjær på  bsk@km.dk

Navngivning uden dåb

Navngivelse sker via Borger.dk. Barnet skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.