Fødsel og dåb

Fødselsanmeldelse

Fra 1. oktober 2010 skal nybagte forældre ikke længere aflevere en fødselsanmeldelse til sognepræsten eller kirkekontoret. Fødslen indberettes af jordemoderen, som også udtager et CPR-nr. til barnet.

Hvis forældrene ikke er gift, skal faderskabet anerkendes ved, at der laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Denne kan anmeldes via borger.dk med NemID inden 14 dage efter fødslen. På borger.dk findes en udførlig vejledning.

Man kan stadig få faderskabet anerkendt ved Statsforvaltningen inden fødslen, Man skal da huske inden der er gået 14 dage, at aflevere den godkendte blanket til Præstekontoret Hellerupvej 4,8800 Viborg eller videresendt på mail til mmt@km.dk.

Dåb

Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben samt nærmere aftale om dåbshandlingen, barnets navn og faddere (mindst 2 og højst 5) – en gudmoder er også fadder. Faddere skal være døbt ved en kristen dåb og have nået konfirmationsalderen. Dåbssamtale finder sted enten i præstegården eller ved at præsten kommer i hjemmet.

Navngivning uden dåb

Navngivelse sker via Borger.dk med NemID. Barnet skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.

Det er ikke længere nødvendigt at medbringe en dåbsattest, når man henvender sig til offentlige myndigheder bl.a. om nyt pas eller kørekort.