Begravelse

Anmeldelse af dødsfald sker digitalt på www.borger.dk. Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen af anmeldelsen til begravelsesmyndigheden.

Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, også i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet. Dette gælder også hvis begravelsen finder sted uden kirkelig medvirken
Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til graveren eller kirkeværgen.

 

Tal med børn om døden

Det er svært at miste for både børn og voksne. Der er netop kommet to film, som gør det lettere at tale med børn om at miste. De 2 film beskæftiger sig med døden og begravelse/bisættelse i børnehøjde, og giver et godt grundlag at tale sammen ud fra. Filmene kommer hele vejen rundt om emnet, så der er mange indgange til at snakke sammen både om tanker og følelser, og om lavpraktiske ting som urner, blomster og gravsteder. Filmene gir alle os voksne mulighed for at forberede børn på, hvad der sker til en begravelse, hvis det er første gang, de skal med.

I filmen ”Om at miste –når nogen dør” tager tøjdyret Snapper hen til præsten Niels for at finde ud af, hvor bedstefar nu er. Og hvad hun selv skal gøre med alt det ”ked af det”, der sidder inde i hendes bryst. Og tøjdyret Topper tager til bedemanden, blomsterhandleren og på kirkegården for at undersøge, hvad der nu sker med bedstefar.

I den anden film ”Om at miste – begravelsen” møder Snapper og Topper præsten Niels henne i kirken for at se, hvordan en begravelse egentlig foregår, og blive klogere på ritualet, musikken og hvorfor vi tager til den fælles afsked i kirken i stedet for hver især at ligge under dynen og være kede af det.

Filmene er blevet til med støtte fra sogne og Y’s Mens klubber via støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter.

Filmene kan ses på

http://www.dkm.dk/miste