Ravnstrup Menighedsråd

Tillidsposter Navn og adresse Telefon og e-mail
Formand

Kontaktperson

Valgforsamling

Sekretær

 

Solveig Plejdrup

Holstebrovej 160, Ravnstrup 8800 Viborg  

5134 4610

solveigplejdrup@gmail.com plejdrup@roerkjaerhereford.dk

Kirkeværge

 

Arne Jensen

Kirkevej 21 C, Ravnstrup 8800 Viborg

8664 7785

2122 7785

arnejensen7785@gmail.com

Regnskabsfører Knud Erik Christensen

Kong Frederiks Vej 17, Ravnstrup 8800 Viborg

2019 3517

prinshenriksvej4@post.tele.dk

     
Aktivitetsudvalg

Præstegårdsudvalg

Bladudvalg

Gudstjenesteudvalg

Sognepræst Hanne Ellemann Rytter

Hellerupvej 4, Finderup 8800 Viborg  

8664 7040

2933 6298 hcle@km.dk

Medarbejderrepræsentant

Graver

Irene Madsen

Tværgade 10 C

9270 Klarup

ravnstrupkirke@gmail.com

5142 4044

Bygningskyndig    
Næstformand

Kasserer

Formand for valgforsamling

 

Sigfred Nielsen

Jegstrupvej vest 144

8800 Viborg

8664 7094

jegstrupvej@gmail.com