Finderup Menighedsråd

Tillidsposter Navn og adresse Telefon og e-mail
Formand

Formand valgbestyrelsen

Præstegårdsudvalg

Bygningskyndig

Kjeld Jensen Bach

Egedal 9, Finderup

8800 Viborg

8664 7190

2324 0764

kjb@energimail.dk

Næstformand

Kirkeværge

Valgbestyrelsen

Hjemmesideudvalg

Bygningskyndig

Hans Hoyer

Agerskovvej 5, Finderup

8800 Viborg

8664 7503

2469 3803

hoyer@fiberpost.dk

     
Kasserer

Kasserer i Præstegårdsudvalg

Valgbestyrelsen

Bygningskyndig

Aktivitetsudvalg

Anny Elisabeth Simonsen

Plejlen 53

8800 Viborg

8667 1649

4093 1699

annysimonsen@mail.dk

Kirkebogsførende sognepræst

Aktivitetsudvalg

Bladudvalg

Præstegårdsudvalg

Hanne Ellemann Rytter

Hellerupvej 4, Finderup

8800 Viborg

8664 7040

2933 6298

hcle@km.dk

Præstegårdsudvalg

Bygningskyndig

Sekretær

 

Elisabeth Vester

Fallevej 46

8800 Viborg

6166 6670

8664 7457

elisabethvester@hotmail.com

Graver Carsten Marcussen 40705885

ncmarcussen@gmail.com 

Kontaktperson

Aktivitetsudvalg

Bygningskyndig

Lone Gaardsdal

Fallevej 52

8800 Viborg

2577 7971

loneogsoren@fallegaard.dk

Sognepræst Jørgen Lomholt Husted

Nordgade 11

8920 Randers NV

3186 5890

ljhu@km.dk