Dollerup og Hald Ege Menighedsråd

Tillidsposter Navn og adresse Telefon og e-mail
Formand og underskriftsberettiget

Kontaktperson

Kirsten Odgaard Poulsen

Karuphøjvej 4

7470 Karup J

6466 4045

2758 0731

kop@km.dk

Kontaktperson

Aktivitetsudvalg

Bladudvalg

Hjemmesideudvalg

Gudstjenesteudvalg

Hanne Ellemann Rytter

Hellerupvej 4, Finderup

8800 Viborg

8664 7040

2933 6298

hcle@km.dk

Næstformand og underskriftsberettiget

Bygningskyndig

Gudstjenesteudvalg

Valgbestyrelse

Præstegårdsudvalget

Per Kilsgaard Hesselberg

Brinken 9, Hald Ege

8800 Viborg

4031 8487

per.hesselberg@post.tele.dk

Kirkeværge Hald Ege

Sekretær

Aktivitetsudvalg

Bladudvalg

Lisbeth Sloth Hesselberg

Brinken 9, Hald Ege

8800 Viborg

2144 7154

lisbeth.hesselberg@outlook.com

Intern kasserer

Valgbestyrelse

 

Karsten Skarregaard  
     
     
Kirkeværge i Dollerup

Aktivitetsudvalg

Bladudvalg

Præstegårdsudvalg

Valgbestyrelse

 

Lars Peter Bach Jensen

Brinken 7, Skelhøje

7470 Karup J

40161644

larsp.b.jensen@gmail.com

Aktivitetsudvalg

Bladudvalg

Vinni Bagger  
Regnskabsfører

Kasserer

Kirsten Poulsen

Trehusevej 1 C, stue 13

Frederiks 7470 Karup

2513 7246
kp@km.dk