Menighedskor

MenighedskorPå grund af ringe tilslutning de sidste gange, koret “Syng dig glad” mødtes, er det bestemt at mødegangene noteret i sognebladet ikke bliver til realiteter. Koret holder hermed indtil videre pause. Venligst organisten