Indre Missions Samfund i Ravnstrup/Romlund

Ejvind Pedersen, Jegstrupvej Vest 146, 8800 Viborg, tlf. 86 64 71 36.

Mødeprogram ligger i Ravnstrup og Romlund kirker.

Ravnstrup MissionshusRavnstrup Missionshus

Det er vigtigt her i livet at kende sine rødder. Historien og fortiden er det grundlag, fremtiden skal bygges på. Ravnstrup Missionshus er en del af forhistorien for Ravnstrup KFUM – sådan historisk set.

Og historisk er det. For netop i år (2001) har Ravnstrup Missionshus 75 års jubilæum. Helt nøjagtigt er det den 26. oktober, der var indvielsesdagen. Før den tid havde der i perioden1903 – 26 været en mødesal i ejendommen ved siden af, – og før den tid igen samledes man til møder og foredrag rundt i private hjem. Denne mødeform havde sin oprindelse omkring 1850’erne.

Ravnstrup Missionshus blev finansieret ved frivillige bidrag og var gældfri ved indvielsen, hvor det blev en af de ejendomme, der organisatorisk hører under Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark. Det var den kendte murermester, Anders Nielsen, der stod for opførelsen, hvilket han aldrig skjulte sin stolthed over. Der hører også en anden historie med, idet Anders Nielsens far var stenhugger og ud over at hugge trappesten også huggede den sten, der sidder over indgangsdøren med inskriptionen: ”Bliv hos os Mester”. Det var i øvrigt daværende pastor Hessum, der afgjorde, at netop dette skulle være indgangsbønnen på stedet.

Af portrætter kan nævnes et eksempel fra dengang daværende købmand Lassen i Ravnstrup var i ledelsen. Han har fortalt, at en ældre taler var næsten blind, og bad en af mødedeltagerne læse en tekst fra Zakarias bog, – hvorefter taleren udlagde en tekst fra Habakuks bog. Mødedeltagerne havde svært ved at forstå sammenhængen, hvad der for øvrigt heller ikke var.

Der har gennem årene været et tæt familieforhold mellem Ravnstrup Missionshus samt KFUM og KFUK og senere Ravnstrup KFUM’s Idrætsforening. Der er lavet mange håndboldhold, især i den lille sal. Bordtennis blev på et tidspunkt en egentlig idrætsgren i lokalerne. KFUM og KFUK’s børne- og ungdomsklubber er ligeledes startet i Missionshuset, før de ved overtagelsen af den gamle skole i 1970 flyttede i Fritidscentret.

Gennem årene er der afholdt mange arrangementer i Missionshuset, – både til hverdag og til fest. Ud over Indre Missions talere, har der været foredragsholdere og talere fra en lang række kirkelige organisationer. Her kan nævnes Sudanmissionen, Danske Europamission, Etiopermissionen, KFUM’s Soldatermission, Armeniermissionen, Dansk Sømandsmission m.fl. Der har ligeledes været tradition for højskoleaftener, juletræsfester o.s.v.

Søndagsskolen har gennem årene samlet en stor del af områdets børn, som derfor var med på sommerlejre sammen med børn fra andre søndagsskoler. Siden 1981, da pastor Ole Bak kom til Finderup, har et besøg i Ravnstrup Missionshus været et led i konfirmationsforberedelsen.

Her i jubilæumsåret drives Ravnstrup Misssionshus fortsat ved frivillige bidrag, ligesom der under møder med de nævnte missionsselskaber samles frivillige gaver ind til arbejdet i de enkelte organisationer. Der afholdes ca.18 mødeaftener om året. Men herudover deltages i arrangementer i Centret, ligesom der, – som for 150 år siden, – også fortsat er møder og arrangementer i private hjem for enhver der har lyst at være med.

For det særlige ved et Missionshus er nemlig, at der ikke kræves medlemskab for at deltage. Alle mennesker, der har lyst til at deltage kan blot møde frem, når der er et arrangement. Ravnstrup Missionshus har således gennem de 75 år været et fristed for meditation, åndelig opbygning og menneskeligt fællesskab, sådan som det helt sikkert var tiltænkt af dem der byggede huset som en del af Folkekirkens arbejdsindsat på stedet.