Nye retningslinjer ved gudstjenester og kirkelige handlinger

Nye retningslinjer ved gudstjenester og kirkelige handlinger

Fra fredag den 8 januar må der max være 12 i Finderup, Ravnstrup og Dollerup kirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger mens der i Hald Ege kirke må være 28. Der er ingen fællessang, ingen nadver og gudstjenesten varer max 30 min.