Obs! Aflyste julegudstjenester! Obs!

Obs! Aflyste julegudstjenester! Obs!

I går aftes har Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og de danske biskopper anbefalet, at alle gudstjenester til og med d. 3.1.2021 aflyses. Dollerup – Hald Ege, Finderup, Ravnstrup Kirker følger anbefalingen.

Der vil blive ringet og kimet den sidste halve time, hvor den oprindelige gudstjeneste var planlagt til ved samtlige 4 kirker.

I dag den 24. december optager vi en lille juleaftensgudstjeneste uden offentlig adgang, som vil være tilgængelig omkring kl. 14.00 på www.ravnstrupkirke.dk og Facebook:  Finderup præstegård

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår!

Venlig hilsen

Formænd fra de 3 menighedsråd og præster

Hanne Rytter