Skilsmisse gruppe

Skilsmisse gruppe

Skilsmissegruppe i sognehuset, Hald Ege
Onsdag den 2. september
kl. 20.00 – 22.00
Alle er velkomne.
Venlig hilsen Unni og Hanne