Orienterings- og menighedsmøde vedr. valg til menighedsrådet i Dollerup/Hald Ege sogn.

Orienterings- og menighedsmøde vedr. valg til menighedsrådet i Dollerup/Hald Ege sogn.

 

Torsdag d. 6. august kl 17 – 19  i sognehuset i Hald Ege.

I år er der valg til menighedsrådet, og der er i den forbindelse orienteringsmøde torsdag d. 6. august kl 17 i sognehuset i Hald Ege.

Menighedsrådet vil byde på lidt godt til ganen og orientere om arbejdet i menighedsrådet, og tankerne for fremtiden.

Orienteringen vil omhandle det arbejde der er sket i den forgangne periode, med bl.a. de aktiviteter der er afholdt, nye kirkemure, nyt lys i Hald Ege Kirke, renovering af orgelet i Dollerup kirke, m.v.

Tanker for den kommende periode, hvor vi vil fortælle om planer for renovering af det nu nedlagte kapel ved Dollerup kirke, indvielse af Messelhagel o.m.a.

Der vil ligeledes blive orienteret om sognets økonomi.

Alle er velkomne, og vi håber at rigtig mange vil møde op og deltage i dialogen denne aften og både høre om sognets arbejde, men også komme med ideer og ønsker m.v. til det fremtidige arbejde.

Der er ikke valg til menighedsrådet denne aften, men der vil blive udførligt orienteret om datoer og regler for opstilling til valgmødet d. 15. september.

Hvis du overvejer at stille op som kandidat til menighedsrådet og gerne vil høre lidt mere om det, så er du velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra menighedsrådet for en uforpligtende snak.

På gensyn

Dollerup/Hald Ege menighedsråd.