Lukket på grund af corona smitte-risiko

Biskopperne har netop udsendt samlede retningslinjer for håndtering af risiko for smitte med coronavirus, som er udarbejdet på baggrund af myndighedernes seneste udmeldinger.

• Alle offentlige arrangementer – herunder gudstjenester, koncerter, foredrag, konfirmandforberedelse, børne – og familiearrangementer m.m. er aflyst, foreløbigt indtil 30. marts.
• Bisættelser og begravelser med under 100 deltagende kan gennemføres i en form, der tager hensyn til den aktuelle situation med bl.a. øget fokus på hygiejne og afstand mellem deltagerne.
• Dåb og bryllupper kan gennemføres under samme betingelser, men vi opfordrer til at de udsættes.
• Medarbejdere er sendt hjem og vil kun møde op på arbejde i det omfang, det er strengt fornødent.
• Alle møder blandt personale og menighedsråd aflyses.
• Hvordan det bliver med gennemførelse af konfirmationerne, dåb og vielser i den kommende tid, kan der ikke tages stilling til på nuværende tidspunkt.