Bøn i en corona tid.

Bøn i en corona tid.

Bøn i en corona tid.

Kære Gud vi vender os til dig i Jesu Kristi navn.

Vi beder for Danmark og verden.
Vi beder om at corona forsvinder overalt.
Lad de der er ramt blive raske igen.

Gud kom til alle der har fysiske lidelser send din helbredende kraft, så alt må fungere godt. Giv lægedom til hver enkelt uanset hvilken fysisk eller psykisk lidelse, der er tale om….

Vi beder om, at du vil flytte ind i vore hjerter, og at vi må mærke din fred som overgår al forstand. Lad os mærke den fred som er større end omstændighederne, den fred som er større end corona og større end al lidelse.

Hjælp os med at komme til tro også i den situation som verden befinder sig i nu, hvor meget kan synes håbløst.
Vi beder dig, hjælp os med at lukke Jesus ind i vort hjerte.

Gud du ser hvert vort behov, nu beder vi om, at du vil møde hver enkelt menneske ud over hele verden.
Tak at der er en vej ud af al lidelse, frygt, depression og angst
 eller andet.
Send nu kære Gud en frigørende kraft så frygten forsvinder og alle byrder letter. For Gud er alting muligt også i den svære situation, som hver enkelt menneske kan være i.

Vær hos alle der har mistet og kom med din trøst og opmuntring.

I denne tid giv alle hjælpere styrke, overskud, visdom, intelligens, klarhed til at hjælpe på rette måde.

Velsign vor Dronning Margrete og hele hendes hus, velsign Folketing og Regering alle magthavere og velsign alle læger og alt sundheds personale.
Velsign og hjælp alle der gør en forskel om den er lille eller stor, så vi kommer godt igennem den tid, hvor vi skal holde afstand!
 
Komme dit rige i Jesu Kristi navn.
Din vilje ske!

Amen