Sorg- og livsmodgruppe

Sorg- og livsmodsgruppe i sognehuset, Hald Ege

Tirsdag den 18. februar

klokken 10.00-12.00

Alle er velkomne!

Venlig hilsen Unni og Hanne