Aftensang i Ravnstrup

Vi fortsætter med aftensang sidste tirsdag i måneden i Ravnstrup kirke.

Der medvirker ikke en præst og aftenen ledes og forestås af en udvalgt person, som dels finder salmer og sange og som aftenens organist indøver.

Forslag til sange og salmer kan også foreslås af menigheden og ønskerne kan gives til menighedsrådet 2 dage i forvejen på tlf. 86647094

Som noget nyt vil vi byde på en kop kaffe efter aftensangen J

Sæt x i kalenderen følgende tirsdage kl. 20.00:

  1. september
  2. oktober
  3. november

Vi håber på fortsat opbakning og interesse.

Mød op og syng!

Venlig hilsen

Ravnstrup menighedsråd