En kartoffeltysker vender hjem

En kartoffeltysker vender hjem

En kartoffeltysker vender hjem med værket:

”Pilgrimsrejse i Det Gamle Testamente”

Af kunstner Grethe Bärtel-Jensen

…bestående af 12 malerier, der kan ses i Hald Ege Kirke fra den 11. november.

Jeg udtrykte for flere år siden et ønske om at komme til at hænge i de danske kirker. Og som jeg har oplevet mange gange, blev mit ønske hørt og jeg blev inviteret til at udstille i Skt. Andreas Kirken i Randers og sidenhen i Ebeltoft Kirke.

Invitationen faldt sammen med en svær periode i mit liv, hvor jeg følte verden begynde på ny. Som en forening af min personlige proces og den ventende udstilling begyndte malerierne fra Det Gamle Testamente at vokse frem. Jeg har i hele processen forsøgt at forholde mig åben overfor det, der opstår. Jeg har haft en oplevelse af, så at sige, at gå igennem maleriet og på den anden side opstår den næste historie…

Sammen med malerierne opstod trangen til at dykke længere ned i de ældgamle fortællinger, som Det Gamle Testamente består af.

Jeg vil gerne vedgå, at jeg tænkte på Det Gamle Testamente, som gammelt og støvet med evindelige kongerækker, der kunne få selv den bedste til at falde i søvn.

Men som arbejdet skred frem, blev fortællingerne mere og mere levende for mig, som en genklang af de følelser, tanker og ikke mindst hændelser, der hørte mit eget liv til.

Jeg har derfor i hele processen læst bibelhistorierne grundigt og reflekteret over, hvad disse gamle fortællinger kan bidrage med i menneskers liv i dag. Disse refleksioner er vævede ind i maleriet som en intuition, følelse, stemning og oplevelse.

Hele processen har været som en pilgrimsrejse for mig. En bevægelse, der er rettet mod en fornyelse af livet. Jeg har på rejsen bevæget mig af nye stier. Det kendte og trygge var ikke længere kendt. Der var kun ét at gøre, nemlig at lægge næste skridt og dag i Guds hænder og give slip på det jeg ikke kan ændre. At finde modet og turde stole på, at der er lys og håb, når alt kan se håbløst ud. At der kan være liv i livet på mange måder, at fordomme og vedtagne normer står til at påvirke og forny.

Min egen indre dommer har jeg forsøgt at sætte af vejen. I stedet har jeg forholdt mig åben og tillidsfuld til processen, i troen på at jeg får den hjælp, jeg har brug for.

Jeg har på rejsen fået en stadig stærkere fornemmelse af, hvor lille jeg er som menneske i forhold til Bibelens gamle fortællinger. At fortællingerne i årtusinde har haft og stadig har en stemme, i forhold til det liv vi lever i dag.

Som pilgrimsrejsende er såvel rejsen som målet betydningsfuld. Selve rejsen i malerierne og refleksioner over mit eget og mine nærmeste’s liv i dag – set i forhold til historiens vingesus. Ydmygheden overfor bibelens ældgamle fortællinger, vedholdenheden i arbejdet, som en vandring, hvor den ene fod sættes foran den anden, alt imens tankerne flyver frit, hid og did, – for af og til at samle sig til en refleksion.

Under tilblivelsen af ”Den lille mands kamp”,der knytter sig til fortællingen om David og Goliat, dukker min mors slægt op som følelser, billeder og erindringer. Min mors slægt stammer fra kartoffeltyskerne, der kom herop i 1750erne for opdyrke heden. De kom med en drøm om at få sig frugtbart stykke jord. Det de fik var et stykke uopdyrket hede. Fattigdommen og armoden har været enorm. I elendige, mørke, kolde og fugtige boliger og med mangelfuld og ensidig kost var børnedødeligheden stor. I min oldefars generation overlevede kun 2 ud af 8 børn mere end 1 års alderen.

Udstillingen i Hald Ege Kirke er derfor af stor betydning for mig. På en måde føler jeg, at min families stemme bliver hørt.

Jeg vil glæde mig til at præsentere udstillingen til ferniseringen efter gudstjenesten den 11. november. Gudstjenesten er kl. 11, herefter er der lidt mad i sognehuset MENIGHEDSMØDE hvor menighedsrådet fortæller om arbejdet og økonomien i Hald Ege-Dollerup sogn og så er der fernisering i kirken herefter.
Venlig hilsen Grethe og Hanne