Konfirmander: Man kan mærke en forbindelse med Gud

Sognepræst Hanne Rytter har haft konfirmanderne med på weekendtur til Vestkysten med Gud, stilhed og fællesskab på Vedersø Klit Badehotel. Det kom der denne reportage ud af på TV Midt/Vest.

Læs mere på TV Midt/Vests hjemmeside.