Liv- og sorggruppe i sognehuset i Hald Ege

Når vi har mistet en pårørende, kan der opstå en indre tomhed. Alt det, der før gav mening, kan miste sin betydning.

Flere oplever, at det er svært at gå ud og møde andre mennesker. Vi fornemmer måske, at andre synes, vi må se at komme videre. Det kan måske være svært at rumme de gode råd, andre gerne vil give. Vi kan nemt få en fornemmelse af, at andre gerne vil have det til at gå over.

Sorg er ikke er noget, der går over. Sorg er en kærlighed, vi ikke længere kan komme af med. Kærlighed og sorg går ikke over. Vi lever med den, vi går igennem den. Sorgen kan forandre sig med tiden og få en anden plads, men vi bærer den fortsat med os.

I sorggruppen vil der være opmærksomhed på:
-Det, der var
-Hvordan det er nu
-Hvordan leve et meningsfuldt liv fremover, trods tabet

Samtalegruppen er et tilbud
Der er tale om en samtalegruppe bestående af 8-10 personer, der alle har mistet en nærtstående. Samtalerne ledes af gruppelederne. For at skabe rum for en åben og tillidsfuld samtale er det en forudsætning, at der er tavshedspligt.

Gruppen mødes:

  • Torsdag den 12. oktober kl. 10-12
  • Fredag den 27. oktober kl. 10-12
  • Tirsdag den 16. november kl. 10-12
  • Onsdag den 29. november kl. 10-12
  • Onsdag den 6. december kl. 19-21
  • Onsdag den 3. januar kl. 10-12

Det foregår i sognehuset i Hald Ege ved Hald Ege Kirke. Tilmelding på mail hcle@km.dk eller sms 29336298.

Sorggruppen er Dollerup-Hald Ege-Finderup-Ravnstrup Kirkers tilbud, men det er ikke en forudsætning for at deltage, at du har tilknytning til kirkerne. Gruppen er åben for alle, uanset hvor du bor.

Lederne af sorggruppen: Sygeplejerske Unni Maagaard og sognepræst Hanne Ellemann Rytter. Tlf. 29336298 e-mail hcle@km.dk
 
Venlige hilsner Unni og Hanne