Kære kommende konfirmand

Kære kommende konfirmand!

Du inviteres til konfirmandforløb 2017-2018

PRAKTISKE OPLYSNINGER til elever fra Dollerup-Hald Ege – Finderup – Ravnstrup samt elever fra Hald Ege Friskole

Der er indskrivning for nye konfirmander fredag den 25. august kl. 16.00 i sognehuset i Hald Ege. Hvis man ikke kan komme, sender man indskrivningspapiret til: Finderup Præstegård, Hellerupvej 4, 8800 Viborg  eller på mail til hcle@km.dk senest den 25. august 2017.

Konfirmandundervisning påbegyndes i efteråret 2017 i uge 36 og afsluttes i uge 48.

Undervisning påbegyndes efter nytår 2018 i uge 4 og afsluttes i uge 16 for Hald Ege skoles vedkommende og afsluttes i uge 18 for Friskolen Hald Ege.

Konfirmandundervisningen varetager sognepræsterne:

Jørgen Husted, mail:  JLHU@KM.DK mobil nr. 5186 5890 (Hald Ege Friskole)

Hanne Rytter, mail: hcle@km.dk mobil nr. 2933 6298 (Hald Ege skole)

Undervisningen foregår i Hald Ege Kirke og i sognehuset i Hald Ege beliggende ved Hald Ege Kirke.

Holdene møder op:

HOLD I: HALD EGE SKOLE ONSDAG KL. 14.15-16.00

HOLD 2: HALD EGE SKOLE TORSDAG KL. 14.15-16.00

HOLD 3: FRISKOLE HALD EGE TIRSDAG KL. 8.00-9.15

Der holdes konfirmation for Hald Ege skoles elever;

  1. april, Bededag,  i Dollerup Kirke kl. 9.00
  2. april, Bededag,  i Ravnstrup Kirke kl. 11.0029. april i Hald Ege Kirke kl. 9.00
  3. april i Finderup Kirke kl. 11.00

Der holdes konfirmation for Hald Ege Friskoles elever:

  1. maj, Kristi Himmelfartsdag, i Hald Ege Kirke kl.11.00

En undervisningsplan sendes på mail til alle forældre/konfirmander efter indskrivningsdagen.

Vi glæder os til at møde dig og din familie og til forløbet!

Venlig hilsen

Jørgen Husted og Hanne Rytter

Hent indskrivningsblanket.