Sorggruppe i sognehuset i Hald Ege

Når vi har mistet en pårørende, kan der opstå en indre tomhed. Alt det, der før gav mening, kan miste sin betydning.

Flere oplever, at det er svært at gå ud og møde andre mennesker. Vi fornemmer måske, at andre synes, vi må se at komme videre. Det kan måske være svært at rumme de gode råd, andre gerne vil give. Vi kan nemt få en fornemmelse af, at andre gerne vil have det til at gå over.

Sorg er ikke er noget, der går over. Sorg er en kærlighed, vi ikke længere kan komme af med. Kærlighed og sorg går ikke over. Vi lever med den, vi går igennem den. Sorgen kan forandre sig med tiden og få en anden plads, men vi bærer den fortsat med os.

I sorggruppen vil der være opmærksomhed på:

-Det, der var
-Hvordan det er nu
-Hvordan leve et meningsfuldt liv fremover, trods tabet

Samtalegruppen er et tilbud
Der er tale om en samtalegruppe bestående af 8-10 personer, der alle har mistet en nærtstående. Samtalerne ledes af gruppelederne. For at skabe rum for en åben og tillidsfuld samtale er det en forudsætning, at der er tavshedspligt.

Gruppen mødes 5 onsdag og 2 torsdag formiddage kl. 10.00-11.30 inkl. kaffepause. Det foregår i sognehuset i Hald Ege ved Hald Ege kirke. Gruppen mødes i alt 7 gange.

Hvis du overvejer at deltage i gruppen eller har spørgsmål til tilbuddet, er du meget velkommen til at kontakte sognepræsten.

Inden du starter i gruppen, skal du ringe eller skrive til præsten, så du kan blive mere afklaret i, hvad du kan forvente dig af forløbet.

For at deltage skal du betale et engangsbeløb på 200 kr. til materiale – kaffe – the – brød.

Når du er startet i gruppen, er det vigtigt, at du møder hver gang. Dette er både af hensyn til dig selv og hele gruppen. Hvis du alligevel af en særlig grund er forhindret i at møde, bedes du melde afbud på 29336298.

Sorggruppen er Dollerup-Hald Ege-Finderup-Ravnstrup Kirkers tilbud, men det er ikke en forudsætning, at du har tilknytning til kirkerne, for at deltage. Gruppen er åben for alle.

Sorggruppens mødedatoer:

onsdag den 22. februar

onsdag den 1.marts

torsdag den 9. marts

onsdag den 15. marts

torsdag den 6. april

onsdag den 12. april

onsdag den 3. maj.

Lederne af sorggruppen: Sygeplejerske Unni Maagaard undervist i sorgteorier og støttet ude i praksis, sognepræst Hanne Ellemann Rytter uddannet coach – afspændingspædagog med sjælesorg – teolog. Tlf. 29336298 e-mail hcle@km.dk

Venlige hilsner Unni og Hanne