Nye ansigter i sognene

Ny vikar for kirkesanger i Ravnstrup

Amanda Drew er ansat som ny vikar for kirkesanger Lise Berg. Amanda er 19 år og har allerede stor erfaring som korsanger blandt andet i Viborg Domkirkes kor.

Til dagligt går hun på MGK med sang som hovedfag.

Velkommen til Amanda!

2 nye præstesekretærer – et gensyn og en ny

Mona Marie Thalund startede som præstesekretær den 1. august 2015. Det er et kært gensyn, da Mona Marie tidligere har været sekretær i sognene i 5 år. Mona bor i Sunds og er normalt på kontoret i præstegården i Finderup på fredage. Mona har 6 timer om ugen og har primært ansvar for personregistrering, kirketællinger og kalender på sogn.dk.

Marianne Marie Skrydstrup  er startet som “anden præstesekretær” i november måned og har et par timer i gennemsnit om ugen. Marianne arbejder primært med ad hoc-opgaver for sognepræsten. Marianne har flere andre jobs andre steder. Derudover uddanner hun sig på Vestervig Kirkemusikskole og træder til som vikar herude for Inger, når det er muligt.