5 skarpe til biskop Henrik Stubkjær

Af Hanne Baltzer

Hvordan ser du menighedsrådene?
De er engagerede mennesker, der sikrer den folkelige forankring i kirken og med stor indsats sørger for, at kirken ikke blot er mursten, men også liv. Derudover har de ansvaret for størstedelen af folkekirkens økonomi. For mig at se skal der være plads til stor forskellighed i vore sogne, og jeg vil arbejde for at fjerne administrative byrder fra menighedsrådene – så der bliver tid til at sikre kirkens liv og vækst lokalt og til at samarbejde med andre sogne, provstiet og stiftet.

Hvordan skal præsterne arbejde?
Jeg har det dårligt med ensretning, så når vi arbejder i kirken, er der brug for alles kompetencer og personligheder. For mig er det vigtigt, at Viborg Stift bliver så tiltrækkende, at præster søger hertil, fordi vi formår at skabe arbejdsvilkår, der både sikrer tid til teologisk fordybelse, åbenhed for fornyelse, godt kollegafælleskab og en forståelse for, at vi arbejder mod det samme mål – nemlig at føre mennesker til Kristus.

Hvad er forkyndelse?
Forkyndelse er: Gudstjenesten, den kirkelige undervisning, kirkens diakoni og kirkens mission. Den er mangfoldig, og den kommer fx til udtryk i prædikener, samtaler, babysalmesangen, undervisning for voksne, andagterne på pilgrimsvandringen og i den diakonale indsats for hjemløse, ensomme og sørgende. Vi skal forkynde kristendommen, hvor folk er og med forskellige tilgange.

Hvad driver dig selv?
Kristendommen sætter retning for mit liv. Det er håbet, der springer ud af evangeliet, som giver energi og gør, at jeg kan møde livet i alle dets facetter. Jeg har lært meget af ærkebiskop Desmond Tutu, der på én gang har et rigt spirituelt liv fyldt af bøn, og samtidig er en aktiv fortaler for de undertryktes ret og forsoningens mulighed. Jeg trives i et miljø, hvor vi tør prøve nyt og tænke stort. Og så betyder det rigtig meget for mig at have en tryg ramme i familien, hvor jeg kan lade op.