Ravnstrup Menighedsråd

Tillidsposter Navn og adresse Telefon og e-mail
Formand

Underskriftsberettiget

Aktivitetsudvalg

Gudstjenesteudvalg

 

Birthe Elisabeth Pedersen

Kirkevej 14, Ravnstrup

8800 Viborg

8664 7173

2218 9980

 

birtheelisabeth@outlook.dk

 

Næstformand

Sekretær

Gudstjenesteudvalg

Kirkebladsudvalg

Valgbestyrelsen

Solveig Plejdrup

Holstebrovej 160, Ravnstrup

8800 Viborg

 

5134 4610

 

solveigplejdrup@gmail.com

plejdrup@roerkjaerhereford.dk

Kirkeværge

Kontaktperson

Valgbestyrelsen

Præstegårdsudvalg

Arne Jensen

Kirkevej 21C, Ravnstrup

8800 Viborg

8664 7785

2122 7785

 

hirse99@hotmail.com

 

Intern kasserer

Underskriftsberettiget

Præstegårdsudvalg

Formand for valgbestyrelsen

Knud Erik Christensen

Kong Frederiks Vej 17, Ravnstrup

8800 Viborg

2019 3517

 

prinshenriksvej4@post.tele.dk

 

Aktivitetsudvalg

Kirkebladsudvalg

Gudstjenesteudvalg

 

Kirsten Vester Sørensen

Kirkevej 20, Ravnstrup

8800 Viborg

2212 9625

 

vesterkirsten@gmail.com

 

Aktivitetsudvalg

Præstegårdsudvalg

Bladudvalg

Gudstjenesteudvalg

Sognepræst

Hanne Ellemann Rytter

Hellerupvej 4, Finderup

8800 Viborg

 

8664 7040

2933 629

 

hcle@km.dk

 

Medarbejder

repræsentant

Jens Ole Nygaard

Herningvej 62A

8800 Viborg

 

8664 7180

2255 6668

 

ny40@hotmail.dk

 

Bygningskyndig Jørn Sørensen

Kirkevej 20, Ravnstrup

8800 Viborg

 

4053 1462

 

jscappy1@gmail.com