Gudstjenester og arrangementer

Obs: På grund af ringe tilslutning de sidste gange, koret “Syng dig glad” mødtes, er det bestemt at mødegangene noteret i sognebladet ikke bliver til realiteter. Koret holder hermed indtil videre pause. Venligst organisten

Du kan benytte kirkebilen.

Det er muligt at komme i kirke med kirkebil. Kontakt Frederiks Taxi, 86 66 10 45, eller Viborg Taxa, 86 62 66 00.

Er det Viborg Taxa, der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst kontonr.