Offentligt menighedsmøde

Offentligt menighedsmøde

Søndag den 5. november efter Allehelgensgudstjenesten i Ravnstrup.

Menighedsrådet indbyder til offentligt menighedsmøde i Ravnstrup kirke den 5. november efter gudstjenesten. Gudstjenesten starter kl. 11.00. Det er en Allehelgensgudstjeneste, hvor vi mindes vore kære afdøde. Der vil være mulighed for dialog og herefter fremlægger menighedsrådet regnskab samt budget 2018 og fortæller om det seneste års arbejde og det kommende års projekter.

Vel mødt
Menighedsrådet ved Ravnstrup Kirke